Projektantske storitve

Energetska izkaznica | Gradbena dokumentacija

V celoti Vam nudimo celovite projektantske storitve in ureditev vse potrebne dokumentacije za:

  • novogradnje,
  • rekonstrukcije objektov,
  • dozidavo objektov,
  • legalizacijo objektov,
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov.

Osnovne sestavine posameznega gradbenega projekta so:

  • vodilna mapa,
  • izjava statika,
  • elaborati (tlorisi, prerezi etaž, potek napeljav, toplotni izračuni, hrup, zvok, požar),
  • geodetski posnetek obstoječega stanja,
  • pridobitev vseh potrebnih soglasij.

Za Vas pripravimo:

Idejni projekt (IP): 

Namenjen je predvsem investitorju. V idejnem projektu se izdela izris objekta, usklajen z željami in potrebami investitorja kot tudi z zahtevami prostorskega akta na območju predvidene gradnje. Definira se vse priključke na komunalno infrastrukturo.

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): 

Namenjen je upravnemu postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Pred vložitvijo dokumentacije se  pridobijo tudi soglasja od vseh nosilcev urejanja prostora (komunalna infrastruktura ipd.).

Projekt za izvedbo (PZI): 

Namenjen je pridobivanju ponudb za izvedbo del (popis gradbeno-obrtniških del) ter izbranemu izvajalcu gradnje. V projektu za izvedbo so izdelani vsi detajlni načrti in popisi materiala in del potrebnih za kakovostno gradnjo objekta.

Projekt izvedenih del (PID): 

Namenjen je upravnemu postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja je gradnja zaključena.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!