Geodetske storitve

Moj geodet

Zakoličba je postopek, pri katerem se projekt s papirja prenese v naravo.

Zakoličba stanovanjskih in ostalih objektov

  • Objekt se lahko zakoliči, ko je izdano gradbeno dovoljenje. Zakoličenje se v naravo prenese na podlagi projektne dokumentacije.
  • Po izvedenem zakoličenju izdamo zapisnik zakoličbe, ki je pogoj in priloga k vlogi za prijavo začetka gradbenih del.

Groba zakoličba:

  • Vogale objekta označimo s količki, nato se izvedejo izkopi gradbene jame.

Fina zakoličba:

  • Na količke precizno postavimo žebljičke ter prenesemo osne mere na gradbene profile.

Zakoličba dolžinskih objektov:

  • zakoličba cest
  • zakoličba pločnikov
  • ...

Zakoličba komunalnih vodov:

  • zakoličba kanalizacije
  • zakoličba vodovoda
  • zakoličba elektrike

 Od naročila storitve do zakoličbe objekta že V ENEM DNEVU!

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!