Geodetske storitve

Moj geodet

Evidentiranje stavbe pomeni določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko zahtevajo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali upravnik stavbe.

Potrebujete hišno številko, želite urediti več delov na stavbi, pridobiti kredit na stavbi?

V evidenci kataster stavb se evidentirajo podatki o sami stavbi ter o posameznih delih stavbe.

Evidentiranje stavbe se izvede:

Pomembno

  Za novo zgrajene stavbe mora investitor gradnje najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del  vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!