Geodetske storitve

Moj geodet

Gradite nov objekt, pridobivate gradbeno dovoljenje, želite legalizirati objekt ali pridobiti dejansko stanje terena?

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je odvisna od namene uporabe geodetskega načrta):

  • relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišča
  • stavbe, gradbeni-inženirski objekti (komunalni vodi)
  • zemljepisna imena
  • geodetske točke
  • podatki o parcelah (meje parcel, številke parcel)

Izdelamo lahko naslednje geodetske načrte:

Končni geodetski načrt vsebuje grafični prikaz izbranega terena in certifikat, v katerem je opredeljeno v kakšne namene je geodetski načrt uporaben.

Naši geodetski načrti so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!