Geodetske storitve

Moj geodet

Da lahko pridobimo hišno številko, je pogoj, da je stavba evidentirana v zemljiškem katastru in katastru stavb. Če si želimo urediti stalni naslov, ne gre brez hišne številke. Največkrat se za nove stavbe istočasno k elaboratu evidentiranja stavbe priloži še zahteva za določitev hišne številke. Lahko pa se zaprosi samo za hišno številko (če je stavba že evedentirana).

Tablico s hišno številko lahko naročite na najbližji območni geodetski upravi. Geodetska uprava običajno že ob oddaji vloge za določitev hišne številke ponudi tudi naročilo tablice s hišno številko. Stroške za izdelavo krije lastnik oziroma upravnik stavbe. Obračun izdelave hišne tablice se izvede v skladu s cenikom izdelovalca. Cena tablic s hišnimi številkami je po Sloveniji različna. Odvisna je namreč tudi od občinskih predpisov glede barve, oblike in velikosti.

Hišne številke si načeloma ne morete izbrati sami, določi jo referent, a so v nekaterih primerih možne izjeme. Referent mora vedno upoštevati predpise, ob morebitnem prostem intervalu hišnih številk pa lahko določi želeno številko, a le, če je ta še vedno v skladu z namenom lažje orientacije v prostoru.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!