Geodetske storitve

Moj geodet

Načrt

V nadaljevanju je prikazana vsa vsebina spletnega mesta  ki je označena z oznako "načrt".

 • Izdelava energetskih izkaznic

  Energetska izkaznica

  Prodajate celotno stavbo, stanovanje ali oddajate del stavbe v najem za več kot eno leto?

  Potem lahko za Vas  pripravimo energetsko izkaznico.

 • Geodetski načrt

  Geodetski načrt

  Gradite novi objekt, pridobivate gradbeno dovoljenje, želite legalizirati objekt, pridobiti dejansko stanje terena?

  Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

  Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je odvisna od namene uporabe geodetskega načrta):

  • relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišča
  • stavbe, gradbeni-inženirski objekti (komunalni vodi)
  • zemljepisna imena
  • geodetske točke
  • podatki o parcelah (meje parcel, številke parcel)

  Izdelamo lahko naslednje geodetske načrte:

  Končni geodetski načrt vsebuje grafični prikaz izbranega terena in certifikat (v katerem je opredeljeno v kakšne namene je uporaben).

  Naši geodetski načrti so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

 • Vsa dokumentacija za gradnjo

  Gradbena dokumentacija

  V celoti Vam nudimo celovite projektantske storitve in ureditev vse potrebne dokumentacije za:

  • novogradnje,
  • rekonstrukcije objektov,
  • dozidavo objektov,
  • legalizacijo objektov,
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov.
 • Hitra legalizacija objektov

  Legalizacija objekta daljšega obstoja

   Ali ste vedeli?

  Objekt po novem gradbenem zakonu (117.člen GZ) lahko po hitrem postopku legaliziramo.

  Za Vas opravimo vse potrebno in sicer:

  • evidentiranje stavbe (vris stavbe v zemljiški kataster in kataster stavb)
  • izris tlorisov
  • izris prerezov stavbe
  • dokazilo o daljšem obstoju objekta (na geodetskem inštitutu se naroči aeroposnetek iz katerega je razviden obstoj objekta)
  • po Vašem pooblastilu na upravni enoti vodimo celotni postopek
 • Parcelacija

  Parcelacija

  Parcelacija parcele pomeni  združitev dveh ali več parcel v eno  ali delitev parcele na več manjših.

  Združitev parcel je možna, če je izpolnjen pogoj, da imajo vse parcele, ki se združijo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic.

 • Postopek izravnave meje

  Postopek ureditve meje

  Ureditev meje pomeni določitev poteka meje vaše parcele po podatkih zemljiškega katastra.
  Mejo parcele lahko uredimo v celoti ali vsaj v delu meje – minimalno v dveh točkah.

 • Sprememba bonitete zemljišča

  Sprememba bonitete zemljišč

  Je na vaših parcelah boniteta zemljišč/proizvodna sposobnost zemljišč bodisi prevelika/premajhna in posledično plačujete preveč katastrskega dohodka?

 • Sprememba podatkov v katastru stavb

  Sprememba podatkov

  Kadar v naravi nastanejo spremembe, ki vplivajo na podatke o stavbi in njenih delih v katastru stavb,  je potrebno pri geodetskem podjetju ali projektantu naročiti izdelavo elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

  Spremembe podatkov katastra stavb so lahko:

 • Ureditev meje

  Ureditev meje v katastru

  Ne veste točno, kje poteka meja med vami in sosedom?
  Kupujete oziroma prodajate parcelo?

  Nemalokrat kupec kupi parcelo in cena zemljišča se določi na podlagi površine, ki je vpisana v zemljiški kataster.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!